Radni

Skład Rady Osiedla

Kadencja 2019-2023

Przewodniczący Rady Osiedla:  Mieczysław Wachowiak

Zastępcy Przewodniczącego Rady Osiedla:  Krzysztof Bartosiak, Magdalena Ziółkowska

Przewodniczący Zarządu Osiedla: Dionizy Radojewski

Zastępca  Przewodniczącego Zarządu Osiedla:  Jarosław Klessa

Członkowie Zarządu : Burandt Grzegorz,   Mikołajewicz Roman,   Stępień Dorota

Pozostali członkowie Rady Osiedla:

Grzegorz Banasiak

Duszyńska Aleksandra

Józiak Sebastian

Miękiszak Kacper

Nowak Mateusz

Olejnik Robert

Rozynek Bartosz