Po spotkaniu w ZLP – plany dla Zielińca i Kobylegopola

13 stycznia przedstawiciele Rady Osiedla wzięli udział w spotkaniu z przedstawicielami Zakładu Lasów Poznańskich. Na spotkaniu poruszono tematy inwestycji realizowanych przez ZLP w ramach budżetu Rady Osiedla Antoninek-Zieliniec-Kobylepole.
Podtrzymano dotychczasowe ustalenia odnośnie do placu zabaw w Zielińcu. Rozbudowa (wraz z budową siłowni zewnętrznej) ma zakończyć się ostatecznie we wrześniu 2016. Podjęto także rozmowy dotyczące rewitalizacji terenu leśnego wzdłuż położonego między ulicami Piwną i Folwarczną. Również do końca września zostaną na tym terenie zamontowane ławki i kosze na śmieci. Poruszono także temat projektu budowy placu zabaw i siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej nr 55 – szczegóły przedstawimy za jakiś czas.