Działania Zarządu Osiedla

Zarząd Osiedla Antoninek-Zieliniec-Kobylepole w ostatnich tygodniach wystosował liczne pisma z prośbami o załatwienie ważnych dla Mieszkańców spraw. Najważniejsze z nich dotyczą:

  • opiniowania projektów przystanków autobusowych – Zarząd Osiedla pozytywnie zaopiniował projekt budowy platform przystankowych w ramach przystanku „Kobylepole n/ż” oraz przychylnie odniósł się do koncepcji budowy platform w ramach przystanków „Darzybór” i „Borówki”;
  • budowy przystanku autobusowego na ul. Sarniej (w ramach przebudowy układu komunikacyjnego Zielińca) – Zarząd podtrzymał uchwałę Rady Osiedla z dnia 3.02.2015, w której proponowano lokalizację przystanku bezpośrednio przy skrzyżowaniu z ul. Strzałkowską;
  • oznakowania progów zwalniających – wystosowano prośbę o odświeżenie oznakowania poziomego nowych progów przy ul. Leszka i Żelaznej;
  • drogi dojazdowej do przedszkola przy ul. Piwnej – zwrócono się z prośbą o przekazanie tej drogi Zarządowi Dróg Miejskich, ponieważ Przedszkole nr 68 nie jest w stanie samo utrzymać tej drogi w należytym stanie.