Spotkanie z mieszkańcami Zielińca

Późnym popołudniem 4.10.2016 przedstawiciele Rady Osiedla – przewodniczący Krzysztof Bartosiak, zastępca przewodniczącego Mieczysław Wachowaiak oraz przewodniczący Zarządu Osiedla Dionizy Radojewski spotkali się z mieszkańcami północnej części Zielińca, tj. okolic ul. Darniowej, przy granicy z Gruszczynem.

 

Największą bolączką jest brak połączenia autobusowego z pozostałymi częściami naszego osiedla. Zwrócono także uwagę na duże natężenie ruchu na ul.Darniowej oraz nie przestrzeganie przez kierowców ograniczenia prędkości (30 km/h), a także:

  • postulowano poszerzenie ulicy;
  • wnioskowano o załatanie dziur w nawierzchni ulic na terenie całego osiedla;
  • postulowano ustawienie znaków zakazu parkowania wzdłuż ulicy Darniowej;
  • skarżono się na opieszałość służb miejskich w kwestii pielęgnacji drzew i krzewów na poboczach ulic, zwłaszcza przy liniach energetycznych

W kwestii połączenia komunikacyjnego przedstawiciele Rady Osiedla podejmą rozmowy z Zarządem Transportu Miejskiego. W sprawie załatania ubytków w jezdni oraz drogach na terenie osiedla, pielęgnacji krzewów oraz drzewostanu podjęte zostaną odpowiednie kroki celem poprawy tej sytuacji. Pozostałe podnoszone kwestie wymagają szerszych rozmów z przedstawicielami służb miejskich.

Postanowiono również uruchomić tablicę ogłoszeniową na rogu ulicy Perkoza, tak by mieszkańcy mieli z nami kontakt na bieżąco.

zieliniec2b zieliniec2c zieliniec2dzieliniec2a