Badajmy Kości – program profilaktyki

Szanowni Państwo,

Reprezentuję Centrum Diagnostyki Obrazowej zlokalizowane przy ul. Kasprzaka 16 w Poznaniu, z radością informuję, iż od września dzięki finansowaniu Urzędu Miasta Poznania otrzymaliśmy do realizacji Program profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy. Jest on całkowicie bezpłatny dla kobiet 50+.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Projektu: https://www.diagnostykaobrazowa.eu/profilaktyka-osteoporozy/ oraz pod numerem telefonu: 61 6270704 (od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00).