Bezpłatna rehabilitacja onkologiczna

Szanowni Mieszkancy AZK !

Uprzejmie informujemy, że Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w Poznaniu realizuje na terenie województwa wielkopolskiego projekt pod nazwą „Rehabilitacja pacjentów onkologicznych w wieku 18-64 lata, z terenu Wielkopolski, realizowana przez OPEN S.A. w latach 2021-2023”.

Autorem programu zdrowotnego jest Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej i będzie realizowany do końca czerwca 2023 r.

Pacjenci onkologiczni z województwa wielkopolskiego w chwili obecnej mają problem z dostępem do fachowej, specjalistycznej rehabilitacji, która umożliwiłaby im powrót do pełnej sprawności po ciężkim i obciążającym leczeniu. Projekt realizowany przez OPEN wychodzi naprzeciw owym problemom, a my chcielibyśmy dotrzeć do jak największej liczby osób, które mogłyby z niego skorzystać.

Projekt zakłada dostęp do nowoczesnej, kompleksowej rehabilitacji dla osób w wieku 18-64 lata, które są w trakcie leczenia onkologicznego lub przebyły chorobę nowotworową

i mieszkają, pracują lub uczą się na terenie Wielkopolski.

Program zapewnia uczestnikom udział w bezpłatnej fizjoterapii oraz pomoc psychologa i dietetyka. Uczestnik projektu ma zapewniony indywidualny kontakt z każdym ze specjalistów, a o kwalifikacji do programu decyduje lekarz onkolog z OPEN. W wybranych wizytach razem z uczestnikiem mogą brać udział także osoby bliskie z otoczenia.

Projekt rehabilitacji onkologicznej realizowany jest w Poznaniu, Pile, Kaliszu, Koninie i Lesznie.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 601 061 848, mailowo: rehabilitacja@open.poznan.pl lub na stronie projektu: rehabilitacja-open.pl

Z wyrazami szacunku

Bogna Świątek-Kościelna

Biuro Programów Profilaktycznych

Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów

im. Aliny Pienkowskiej S.A.

ul. Kazimierza Wielkiego 24/26, 61-863 Poznań

tel. 61 85 18 627, wew. 4