Budowa ul. Krośniewickiej i Świętowidzkiej na Zielińcu
Szanowni mieszkańcy Rada AZK otrzymała następujące pismo w sprawie koncepcji  budowy ul. Krośniewickiej i Świętowidzkiej. Przekazujemy do informacji mieszkańców.
Mieczysław Wachowiak
 

 Załącznik – MAPA SYTUACYJNA: Załączniki komplet

___________________________________
Szanowni Państwo,
 
Spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu
działa w imieniu i na rzecz Miasta Poznania na podstawie Zarządzenia
Prezydenta Miasta Poznania w sprawie zasad zlecania i rozliczania z
realizacji zadań powierzonych do wykonywania aktem założycielskim spółce
Poznańskie Inwestycje Miejskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z
siedzibą w Poznaniu, a także pełnomocnictw udzielonych spółce przez
Prezydenta Miasta Poznania w celu realizacji zadań inwestycyjnych oraz
Wskazania do Realizacji przekazanego przez Zarząd Dróg Miejskich- Dysponenta
zadania i środków z budżetu Miasta Poznania przeznaczonych na sfinansowanie
przedmiotowego Zadania inwestycyjnego pn. Budowa dróg na osiedlu Zieliniec
pragnie przekazać Państwu zgodnie ze wskazaniem ZDM dokumentację projektową
do wglądu.
 
Działając, jako Inwestor Zastępczy jednocześnie informujemy, że zakończenie
ostatniego etapu realizacji umowy nastąpi w dniu 14.03.2021 roku, a zakres
jego obejmować będzie zaopiniowaną, uzgodnioną i kompletną koncepcję
funkcjonalno-przestrzenną dla ul. Krośniewickiej i Świętowidzkiej na osiedlu
Zieliniec.
 
Przekazanie ostatniego etapu realizowanej umowy nastąpić może po weryfikacji
dokumentacji, czyli do I połowy kwietnia 2021 roku.
 
 
W razie pytań osoba do kontaktów.
Paulina Molicka
Kierownik Projektów