Budżet na rok 2016

Rada Osiedla podj곂a uchwałę dotyczącą wydatków z budżetu w roku 2016. Zdajemy sobie sprawę™, że potrzeby Osiedla są duże, jednak możliwości finansowe nie pozwalają na realizację™ wszystkich.

W przyszł‚ym roku zostaną dokoń„czone inwestycje rozpoczynają…ce się™ w tym roku, zaplanowane jeszcze przez Radę poprzedniej kadencji (przede wszystkim budowa placu zabaw i boiska w Zielińcu, a także trwają…ce już remonty w szkołach i przedszkolach).

Nowe inwestycje to przede wszystkim:

  • oczyszczenie dawnego Parku XX-lecia oraz przygotowanie projektu jego rewitalizacji

  • zagospodarowanie jako parku terenu przy ul. Szpaków (naprzeciwko szkoły)

  • budowa platformy przystankowej na ul. Borówki i chodnika w ciągu ul. Darzyborskiej

  • budowa chodnika od ul. Wilczej do przystanku Kobylepole n/ż w kierunku ul. Piwnej

Planowane jest także ustawienie siłowni zewnętrznych przy gimnazjum oraz na placu przy ul. Sabiny. Część pienię™dzy został‚a również przeznaczona na projekt przebudowy ul. Żelaznej oraz budowy innych ulic, dotychczas nieutwardzonych.

W roku 2016 Rada Osiedla dofinansuje także zaję™cia dla młodzieży w szkoł‚ach oraz zorganizuje spotkania dla mieszkańców  przede wszystkim dla seniorów. Planowana jest także, jak co roku, organizacja festynu oraz kolejnego rajdu rowerowego dla mieszkań„ców.