Co z odpadami ?
Szanowni Państwo, 
przekazuję plakat wyjaśniający najważniejsze zasady postępowania z odpadami w czasie pandemii. koalicja5frakcji_odpady-w-czasie-pandemii_plakat