DZIEŃ NAUCZYCIELA

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej składamy wszystkim Nauczycielom i Pracownikom Oświaty najserdeczniejsze życzenia.

Wasze święto jest szczególną okazją, by serdecznie

podziękować za wskazywanie młodemu pokoleniu

autentycznych wartości życia, naukę tolerancji, szacunku

i zrozumienia dla każdego człowieka oraz za

przekazywanie najcenniejszego daru, jakim jest

niewyczerpane bogactwo wiedzy.

Życzymy Państwu pomyślności, zadowolenia

z wykonywanej pracy wielu sukcesów zawodowych

oraz wytrwałości w pokonywaniu codziennych trudności.

Rada Osiedla

Antoninek – Zieliniec – Kobylepole