Foto po festynie

Zamieszczamy krótkie sprawozdanie fotograficzne z festynu.