Komunikaty Komendy Miejskiej Policji

Drodzy Mieszkańcy,

na prośbę policjantów z Komendy Miejskiej przekazujemy ważne komunikaty.

1. 19 marca br., na terenie całego województwa rozpoczęła się akcja pn. PRĘDKOŚĆ – ZERO TOLERANCJI. Policjanci ruchu drogowego będą zwracali szczególną uwagę na każde, nawet najmniejsze wykroczenia w tym zakresie. To właśnie łamanie przepisów dotyczących ograniczeń prędkości jest jedną z najczęstszych przyczyn wypadków drogowych.

2. Poznańscy policjanci przypominają mieszkańcom Poznania i powiatu poznańskiego o obowiązku oznakowania swojej posesji numerem porządkowym. Nieprawidłowe oznakowanie domów lub jego brak, nieaktualne nazwy ulic na znakach i płotach to problemy, które w wielu przypadkach sprawiają kłopot w codziennej pracy służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo.

Brak oznakowania z numerem porządkowym posesji powoduje znaczne utrudnienia w codziennej pracy służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek, jak również służb ratowniczych. Często zdarza się, że służby ratownicze, bądź policjanci, błądzą w terenie. Tym samym tracą bezcenne sekundy, które mogą uratować czyjeś życie.

Poznańscy policjanci w marcu br. zaczęli ustalać nieruchomości i przypominać właścicielom posesji, administratorom, dozorcom i użytkownikom nieruchomości  o obowiązku umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym. Numer może być umieszczony zarówno bezpośrednio na budynku, furtce, czy bramie wjazdowej. Istotnym jest by był on widoczny i wyraźny. Obowiązek taki wynika z przepisu art.47 b Ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawa geodezyjnego i kartograficznego.

W  kwietniu natomiast dzielnicowi ponownie odwiedzą mieszkańców tych posesji, w których stwierdzono nieprawidłowości celem sprawdzenia czy zostały one usunięte. Wobec osób, które nie zastosują się do obowiązków wynikających z wyżej wymienionych przepisów zostaną zastosowane kary w oparciu o art. 64 Kodeksu Wykroczeń.