Koncepcja budowy siłowni i boiska na Majakowskiego i Szpaków

Prezentujemy nadesłaną przez POSIR Radzie Osiedla  koncepcję budowy dwóch obiektów sportowo rekreacyjnych na Kobylepolu, której inwestorem jest POSIR. Informujemy jednocześnie, że stanowiskiem inwestora zostaliśmy zobligowani do zatwierdzenia poniższej koncepcji bez przeprowadzania dodatkowej dyskusji z zainteresowanymi mieszkańcami. W związku z tym Rada Osiedla, biorąc pod uwagę głosy mieszkańców ze spotkania 30 czerwca (w szkole nr 55), zaopiniowała tę koncepcję pozytywnie z pewnymi uwagami. Będą one zamieszczone wraz z uchwałą zaraz po  jej uprawomocnieniu się, i zarejestrowaniu przez odpowiednie jednostki miejskie.

Oto pismo przewodnie do Przewodniczącego Rady Osiedla i plik pdf z koncepcjami do zapoznania: koncepcja-majakowskiego-i-szpakow. Poniżej pisma przewodniego znajduje się treść uchwały wraz z uzasadnieniem

Ewentualne uwagi i opinie prosimy kierować do inwestora.

posirpismoa

uchwala-majakowskiego-1

majakowskiego-uchwala-2