Konsultacje dla Seniorów

Zdaniem Seniora

 

Wydział Rozwoju Miasta wraz z Wydziałem Zdrowia i Spraw Społecznych zapraszają na cykl konsultacji przygotowujących do wypracowania założeń polityki senioralnej Miasta Poznania.

 

Miasto Poznań organizuje warsztaty fokusowe przeprowadzane z najstarszymi mieszkańcami Poznania, podczas których seniorzy będą mieli możliwość przedstawienia swoich potrzeb i oczekiwań oraz zaproponowania działań, które będą czyniły Miasto coraz bardziej przyjazne starzeniu się. W spotkaniach brać będą udział również przedstawiciele organizacji pozarządowych i instytucji publicznych, pracujący z i na rzecz seniorów.

 

Celem warsztatów jest diagnoza potrzeb seniorów, w szczególności w następujących obszarach objętych strategicznym zarządzaniem miasta: przestrzenie publiczne i budynki;
 transport; mieszkalnictwo; partycypacja społeczna; szacunek i inkluzja społeczna; partycypacja obywatelska i zatrudnienie;  komunikacja i informacja; wsparcie społeczności
i usługi zdrowotne.

 

Raport z badań posłuży do wypracowywania założeń polityki senioralnej dla miasta Poznania na lata 2017-2021.

 

Spotkania odbywać się będą w godz. 10.00 – 15.00, w następujących dniach i miejscach:

29 marca 2017 – Concordia Design, ul. Zwierzyniecka 3

30 marca 2017 – Dom Seniora na Świerczewie “Świerczewski Krąg”, ul. Grabowa 22B

31 marca 2017 – Brama Poznania, ul. Gdańska 2

4 kwietnia 2017 – Dom Kultury „Stokrotka”, ul. Cyniowa 11

5 kwietnia 2017 – Sala Biała Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17

 

Zgłoszeń należy dokonywać pod nr. tel. 61 847 21 11, w godz. 8.00 – 16.00

warsztaty_ulotka-1