Konsultacje społeczne rejon ulic Zbyłowita i Leszka

Serdecznie zapraszamy na I etap konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rejon ulic Zbyłowita i Leszka” w Poznaniu.

Spotkanie z zespołem projektowym Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, którego celem będzie omówienie uwarunkowań i założeń do projektu planu oraz zebranie sugestii dot. ww. obszaru, odbędzie się w poniedziałek, 9 listopada 2015 r. o godzinie 17.00 w Szkole Podstawowej Nr 87, przy ul. Leszka 42 w Poznaniu.

Kontakt:

Kwestie merytoryczne: Miejska Pracownia Urbanistyczna, Projektant prowadzący:
Marcin Piernikowski, tel. 61/845 50 47, kontakt: Dariusz Marcinek, tel. 61/845 50 42.

Kwestie organizacyjne spotkania: Gabinet Prezydenta Urzędu Miasta Poznania:Monika Borowicka – Prewicz, tel. 61/878 15 03
granice_planu_Zbylowita_Leszkakonsultacje