Konsultacje ws. MPZP „Rejon ul. Majakowskiego”

20 października odbyło się spotkanie z mieszkańcami w ramach I etapu konsultacji społecznych ws. uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Rejon ul. Majakowskiego”.

Wnioski do projektu planu można składać do 15 listopada 2015 na adres Miejskiej Pracowni Urbanistycznej (ul. Prusa 3, 60-819 Poznań; mpu@poznan.mpu.pl).

mpzp