Korespondencja do Zarządu Osiedla

W ostatnim czasie otrzymaliśmy od jednostek miejskich wiele pism, stanowiących odpowiedzi na zadawane przez Zarząd Osiedla pytania. Najważniejsze z nich dotyczą:

  • ogrodzenia przy platformie przystankowej w Darzyborze – Zarząd Transportu Miejskiego nie zarządza terenem, na którym to ogrodzenie się znajduje. Nasza prośba o usunięcie płotu została przekazana do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, w którego jurysdykcji leży ta działka;
  • wniosku o oświetlenie na ul. Świętowidzkiej i Dziczej – Zarząd Dróg Miejskich dopisał te ulice do rejestru potrzeb oświetleniowych z założeniem ich realizacji w późniejszych latach;
  • dopuszczalnej prędkości na ul. Arkońskiej i Strzałkowskiej – Zarząd Dróg Miejskich informuje, że obie ulice znajdują się w strefie ograniczonej prędkości (do 30 km/h) i nie widzi potrzeby dodatkowego oznaczania ograniczenia w tych miejscach;
  • przejście dla pieszych przez ul. Bałtycką przy skrzyżowaniu z Borowikową – ZDM dostrzega potrzebę budowy tego przejścia, zapewniając o złożeniu wniosku o sfinansowanie tej inwestycji. Informuje także, że została zwiększona czułość pętli indukcyjnej, dzięki czemu sygnalizacja świetlna na tym skrzyżowaniu ma reagować także na obecność rowerów.