Korespondencja Rady Osiedla

Niezależnie od realizacji inwestycji z własnych środków budżetowych, Rada Osiedla podejmuje działania mające na celu przeprowadzenie na jej terenie różnych inwestycji, których wykonanie leży w gestii różnych agend Miasta Poznania.

Na naszą prośbę Zarząd Dróg Miejskich założył zostaną trawniki na poboczu ul. Leszka, przy posesjach 10-12. W celu uchronienia tych trawników przed rozjeżdżeniem, parkowanie zostało ponadto uniemożliwione przez ustawienie drewnianych słupków.

Zarząd Transportu Miejskiego ze względu na brak środków finansowych w tym roku kalendarzowym nie ustawi wiat na przystankach autobusowych na ul. Piwnej. Wniosek o tę inwestycje został jednak zarejestrowany i zostanie zrealizowany, gdy znajdą się na to środki finansowe. Przypominamy jednocześnie, że ZTM przebudowuje właśnie przystanki w ciągu ul. Borówki, dostosowując je do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Z kolei do Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania wysłaliśmy pismo dotyczące rzeczki Darzynki. Zarząd Osiedla wnioskował o usunięcie odpadów zalegających w korycie rzeczki oraz żeremi bobrów, które ograniczają przepływ wody. WOŚ poinformował, że wykonanie prac w cieku póki co będzie niemożliwe, jednak zostanie zrealizowane później, w miarę możliwości finansowych Wydziału.