Mobilny punkt szczepień w Poznaniu

Szanowni Państwo,

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych zwraca się z prośbą o rozpowszechnienie wśród mieszkańców następującej informacji dot. Mobilnego Punktu Szczepień:

W najbliższą sobotę 31 lipca, w godzinach 11.00 – 18.00, nad jeziorem strzeszyńskim uruchomiony zostanie Mobilny Punkt Szczepień. Zadanie organizuje i realizuje Miasto Poznań wspólnie ze Szpitalem Miejskim im. Franciszka Raszei. Każda chętna osoba, bez wcześniejszej rejestracji będzie mogła skorzystać z oferty szczepień jednodawkowym preparatem firmy Johnson&Johnoson. Szczepienia będą wykonywane w Sali klubowej przy restauracji OAZA. Serdecznie zapraszamy.

Katarzyna Skibińska

Urząd Miasta Poznania
Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta

Oddział Obsługi – Śródmieście
ul. Libelta 16/20, p. 106
tel. 61 878 45 21