„Muzyka Wolności”

„Muzyka Wolności” – pod takim tytułem w dniu 12 listopada 2019, w kościele pw. Ducha Świętego  w Antoninku odbył się wspaniały koncert dla upamiętnienia Święta Niepodległości. Kilkusetosobowa widownia, co chwilę oklaskami nagradzała wykonawców. Patriotyczne pieśni jak m.in. „Ojczyzna Ma”, „Wojenko Wojenko”, „Ułani” , „Warszawskie Dzieci”,  czy „O mój Rozmarynie” wprowadzały wszystkich w podniosły nastrój a utwory „Boże coś Polskę” , „Rota” czy „Czerwone maki”, jak na komendę zrywały do powstania i słuchania w zadumie na stojąco. Utwory F. Chopina oraz  I. Paderewskiego wykonywane przez pianistę dopełniały całości. O poziomie artystycznym koncertu niech zaświadczą niekończące się brawa po wspólnym odśpiewaniu Hymnu Polski.

W tym miejscu chciałbym serdecznie podziękować zarówno mieszkańcom osiedla jak i wszystkim obecnym za udział w koncercie a wykonawcom za profesjonalizm.

Szczególne podziękowania należą się Ks. Proboszczowi Mieczysławowi Urbaniakowi za jego jak zawsze ogromną życzliwość i osobiste zaangażowanie udostępniając udekorowany i ogrzany kościół. Jego miłość do Ojczyzny i patriotyczna postawa znana jest nam od szeregu lat. Zawsze jest bardzo chętny do bezinteresownej współpracy z Radą Osiedla.

Dziękuję też Dyrekcji Zespołu-Szkolno-Przedszkolnego Nr.7 oraz Agencji Artystycznej – L´arte.  Bez ich udziału i zaangażowania tak podniosłe wydarzenie nie mogłoby się odbyć.

Tak duże zainteresowanie naszej lokalnej społeczności upamiętnianiem „Święta Niepodległości”, utwierdza Radę Osiedla o słuszności przyjętego kierunku kontynuacji przedsięwzięcia w latach następnych.

Przewodniczący Rady Osiedla AZK   Mieczysław Wachowiak