Nieczynna lampa na Kobylepolu

Na prośbę osób mieszkających przy ul. Sępiej – dotyczącego nieświecącej od jakiegoś czasu lampy ulicznej utrudniającej schodzenie mieszkańcom po schodach do Stawu Browarnego-

zarząd AZK podjął starania aby ustalić kto zarządza tym terenem oraz lampą aby przywrócić latarnię do należytego stanu. Czekamy na odpowiedź od Wydz. Gospodarki Nieruchomościami..

lampadruk