Nowa linia autobusów – pilotaż

Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu uprzejmie prosi o zaopiniowanie projektu
pilotażowego uruchomienia linii nr 127 w rejonie Osiedla Antoninek-Zieliniec-Kobylepole, która
miałaby być obsługiwana minibusami o długości ok. 7,5 m i pojemności ok. 40 miejsc.
Linia połączy pętlę Mogileńska z Franowem przebiegając środkiem osiedla Antoninek ulicami
Bożeny, Jaromira, Leszka, Ziemowita i dalej ul. Browarną, Piwną, Stalową, Folwarczną do pętli
Franowo. Ze względów regulacji prawnych i często uwarunkowań technicznych nie powinno się
prowadzić komunikacji autobusowej ulicami z progami zwalniającymi. W tej sytuacji początkowo
minibusy poruszać się będą po takowych elementach bezpieczeństwa ruchu drogowego, aczkolwiek
po pozytywnie zakończonym pilotażu istniejące progi należałoby zamienić na progi wyspowe
(tzw. poduszki berlińskie). Częstotliwość kursowania pozostanie na tym samym poziomie co obecnie
linia nr 157.
Jednoczenie zmianie ulegnie trasa linii nr 157 poprzez skierowanie jej z Ronda Śródka
do Franowa również ulicami Piwną, Stalową i Folwarczną. Dodatkowo chcielibyśmy przedstawić
możliwość zmiany trasy linii nr 166 na jej wcześniejszą trasę, tzn. skierowanie ulicami Dymka
i Szwajcarską.
Zaproponowane przez nas rozwiązanie spowoduje poprawę obsługi osiedla Antoninek
w rejonach oddalonych od ulic obsługiwanych komunikacją publiczną – zapewni sprawny dojazd
do pętli tramwajowych Miłostowo i Franowo oraz komunikację wewnątrz osiedla. Połączenie z rondem
Śródka pozostaje zapewnione poprzez możliwość przesiadki na tramwaj na pętli Miłostowo lub
przystanku Mogileńska – jest to połączenie bardziej atrakcyjne czasowo, w odniesieniu do obecnej
linii nr 157.
Skierowanie linii nr 157 i dodanie linii minibusowej nr 127 do obsługi ul. Folwarcznej, a więc
części os. Przemysława, spowoduje przesyt ilości linii autobusowych w tym miejscu, co daje
jednocześnie możliwość poprawy obsługi ul. Dymka, skąd docierają głosy mieszkańców z prośbami
o poprawę funkcjonowania komunikacji publicznej w tym rejonie. Podsumowując, proponujemy
kursowanie linii nr 152, 157 i 166 ulicą Dymka oraz linii nr 127, 157 i 425 ulicą Folwarczną.

W załączniku przesyłamy mapy z trasami linii autobusowych nr 127, 157 i 166 oraz
proponowane lokalizacje nowych przystanków dla linii nr 127.
Prosimy o zapoznanie się z propozycją i przekazanie Państwa opinii w zakresie przebiegu linii
i proponowanych lokalizacji przystanków. Jesteśmy gotowi, aby spotkać się z Państwem
w terenie i wspólnie z Miejskim Inżynierem Ruchu ustalić dokładną lokalizację przystanków.
Po tych uzgodnieniach przystąpimy do przygotowania projektów organizacji ruchu.
Planowany termin uruchomienia linii to 1 stycznia 2022 r.
Podstawowe parametry linii, których dotyczy pismo:
127
MOGILEŃSKA – Pusta – Bożeny – Jaromira – Leszka –
Ziemowita – Browarna – Piwna – Stalowa – Folwarczna –
FRANOWO
kursowanie co 20/30/40 min*
4:30 – 23:00 (robocze, soboty)
6:00 – 23:00 (niedziele, święta)
157
RONDO ŚRÓDKA – Jana Pawła II – Baraniaka – Dymka –
Piwna – Folwarczna – FRANOWO
kursowanie co 20/30/40 min*
4:30 – 23:00 (robocze, soboty)
6:00 – 23:00 (niedziele, święta)
166
ZIELINIEC – Sarnia – Sośnicka – Warszawska –
Światopełka – Browarna – Dymka – Szwajcarska –
Kurlandzka – Chartowo – Wiatraczna – Inflancka –
Piłsudskiego – Krzywoustego – RONDO RATAJE
W kierunku Ronda Rataje wjazd na przystanek Szwajcarska
Szpital
kursowanie co 20/30/40 min*
4:30 – 23:00 (robocze, soboty)
6:00 – 23:00 (niedziele, święta)
* – częstotliwość kursowania dla: godzin szczytu w dni robocze/pozostałego czasu w dni
robocze/soboty, niedziele i święta

załączniki:Linia_157 Linia_166 Minibusy_127 Przystanki_127