Obowiązkowa deratyzacja

W związku z ogłoszonym przez Pana Prezydenta Miasta Poznania komunikatem dotyczącym przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji na terenie miasta od 8 maja przez 14 dni zamieszczamy stosowny komunikat:

deratyzacja deratyzacja2