OGŁOSZENIE RADY OSIEDLA AZK Antoninek

Rada Osiedla AZK zaprasza seniorów Antoninkana jednodniowy wyjazd pielgrzymkowy do Sanktuarium :   „Matki Bożej Licheńskiej – Bolesnej Królowej  Polski ” w Licheniu.

Wyjazd organizowany jest w dniu 08 lipca 2023 roku.

Zapisy na wyjazd przyjmowane będą w zakrystii kościoła w Antoninku    po mszach św. w sobotę i niedzielę 24, 25 czerwca br.

 Wyjazd sprzed kościoła w Antoninku o godzinie 8.00 (po sobotniej mszy św.  ” O Matce Bożej” która rozpoczyna się o godz. 7,30) .

W ramach wyjazdu zapewniamy zwiedzanie i mszę św. w Sanktuarium.

Około godz. 13,30 obiad w Domu Pielgrzyma „Betlejem”.

Powrót około godziny  17,15 .

Wyjazd jest całkowicie bezpłatny, koszty wyjazdu pokrywa w całości  Rada Osiedla AZK.

Decyduje kolejność zgłoszeń.