OSIEDLOWY DOM KULTURY „Piękno rodzi się w bólach”

Nikogo nie muszę przekonywać o potrzebie budowy i całorocznego działania Osiedlowego Domu Kultury na naszym osiedlu. Zadanie to było i jest głównym priorytetem działania Rady Osiedla AZK bieżącej kadencji. Udało się już wiele wywalczyć w tym temacie; samo przekonanie władz miasta, co do potrzeb i słuszności naszego zamysłu, stało się naszym pierwszym sukcesem. Zgoda na lokalizację Domu (działkę miejską pod budowę na ulicy Chociebora), wytypowanie Estrady Poznańskiej jako głównego operatora i naszego prawnego przedstawiciela (Rada Osiedla nie ma osobowości prawnej), wymagało od nas karkołomnych starań i wybiegów. Po szeregu spotkań, uzgodnień, konsultacji i rozmów uzyskaliśmy warunki budowlane z Wydziału Urbanistyki i Architektury w Październiku 2021 . Nie uzyskaliśmy ich jako, pilnego, priorytetowego zadania publicznego; potraktowano to tak, jak budowę prywatnego domu. Za wyjątkiem kilku osób z Wydziału, które rozumiały nasze potrzeby, musieliśmy walczyć z urzędniczymi kłodami pod nogi które nam rzucano.

My się jednak nie poddawaliśmy, szereg spotkań pod przewodnictwem Prezydenta Bartosza Gussa pozwalały na naprowadzenie sprawy na właściwy kierunek.

W kilka dni po otrzymaniu warunków – z początkiem listopada 2021, Estrada Poznańska wystąpiła do WGN o prawne przekazanie działki pod budowę. WGN jako zarządzający gruntami miasta, zastał zobowiązany przez Prezydenta Gussa do prawnego przekazania działki na rzecz Estrady Poznańskiej , instytucji nas reprezentującej.

I w tym miejscu napotkaliśmy na urzędniczą ścianę od której się odbiliśmy, tracąc jeden rok w harmonogramie działań. Wyjątkowa urzędnicza opieszałość, ignorancja, brak kompetencji i odpowiedzialności sprawiły, że wniosek do Rady Miasta o przekazanie działki Estradzie w formie projektu Uchwały, nie został przekazany, mimo przedstawionego nam i Estradzie przez WGN i tak spóźnionego harmonogramu działań. Minoł już rok a projektu o przekazanie do Rady Miasta nie ma. Blokuje to nam końcowe prace projektowe. Nie mając aktu własności Estrada Poznańska nie ma możliwości podpisania umowy z Pracownią Architektoniczną na końcowy projekt.

Jako Rada Osiedla, wystosowaliśmy stosowne pismo do Pana Prezydenta Bartosza Gussa z prośba o interwencję

Pomimo tych wszystkich perturbacji, mamy nadzieje ,że wszystko się skończy pomyślnie dla nas i uda nam się prace projektowe zamknąć w takim terminie , by na przełomie roku Estrada Poznańska mogła ogłosić przetarg na budowę naszego Domu Kultury.

W między czasie nie zaprzestaliśmy naszych wspólnych działań z Estradą Poznańską. Doprowadziliśmy do powstania koncepcji budowy naszego Osiedlowego Domu Kultury, która będzie odzwierciedleniem opracowywanego projektu.

Z satysfakcją przedstawiamy Państwu koncepcję, jak naprawdę będzie wyglądał nasz Dom Kultury na Osiedlu AZK przy ulicy Chociebora w Antoninku, którego wybudowanie, mamy nadzieję zakończyć w 2023 roku.

Niech ta wizualizacja będzie dla Państwa radością mimo przeszkód.

Mieczysław Wachowiak Przewodniczący Rady Osiedla AZK

widol1