Oświadczenie Prezesa Zarządu grupy kapitałowej Nickiel Development p. Dagmary Nickiel w sprawie ścieżki wzdłuż Stawu Browarnego.

Szanowni mieszkańcy osiedla AZK !

Złotniki 04.07.2023.

Raada Osiedla Antoninek-Zieliniec-Kobylepole

Dotyczy ścieżki wzdłuż Stawu Browarnego

Szanowni Państwo.

Miałam dzisiaj przyjemność rozmawiać z Przewodniczącym Rady Osiedla Antoninek-Zieliniec-Kobylepole-panem Mieczysławem Wachowiakiem w temacie zamknięcia przejścia przez ścieżkę wzdłuż Stawu Browarnego. W trakcie tej rozmowy przedstawiłam szczegółowo sytuację i na prośbę przewodniczącego, pozwalam sobie na piśmie przedstawić wszystkim zainteresowanym to, o czym rozmawialiśmy.

Po pierwsze, chciałabym zapewnić, że naprawdę rozumiemy i doceniamy fakt, że prowadzimy inwestycje w wyjątkowym otoczeniu i że kreujemy przestrzeń na wiele lat. Wprawdzie ścieżka znajduje się na terenie prywatnym należącym go grupy kapitałowej Nickiel Development, ale nie wyobrażamy sobie, żeby ograniczać mieszkańcom Poznania możliwości korzystania z uroków Doliny Cybiny. Wprost przeciwnie, projekt, który opracowaliśmy ma wzbogacić doświadczenie spędzenia czasu w pobliżu Stawu Browarnego.

Niewątpliwie status ścieżki wymaga uregulowania zarówno faktycznego (zapewnienia faktycznej dostępności) jak i prawnego (uzyskania przez organ administracji publicznej tytułu do nieruchomości). Działania w tym kierunku są prowadzone od ponad roku.

W kwestii faktycznej dostępności – w projekcie budowlanym zatwierdzonym przez UMP przewidzieliśmy, że ścieżka pozostanie otwarta, nieogrodzona i tym samym ogólnodostępna. Okresowo na czas prac budowlanych jesteśmy zobowiązani ze względów bezpieczeństwa zamknąć ścieżkę. Mając na względzie popularność ścieżki kierownik projektu wczoraj popołudniu otworzył po zakończeniu prac i postara się umożliwić przejście każdego dnia po zakończeniu prac. Planowane prace mają potrwać maksymalnie dwa tygodnie, możliwe , ze zakończą się wcześniej.

W kwestii regulacji stanu prawnego nieruchomości – ponad rok temu zainicjowaliśmy uzgodnienia i prowadzimy je z WGN, ZDM oraz Wodami Polskimi w zakresie wydzielenia i zbycia działki , na której znajduje się przedmiotowa ścieżka. Sprawa jest wielowątkowa: wymaga rozstrzygnięcia, który organ jest właściwy do nabycia której części działki::na naszym terenie znajduje się zarówno staw, część pasa drogowego jak i rzeczona działka. Na ukończeniu jest inwentaryzacja terenu tak, aby dokonać i porozumieć się co do trybu i warunków przekazania tytułu do nieruchomości. Miasto Poznań jest zainteresowane w uregulowaniu tej kwestii i dokłada starań na każdym kroku.

Myślę, że nie dobrze się stało, że zaskoczyliśmy korzystających z terenów rekreacyjnych Doliny Cybiny zamknięciem ścieżki. Wyciągamy z tego lekcję i zadbamy o kontakty z Radą Osiedla na przyszłość.

Liczę , że informacje podane powyżej uspokoją zainteresowanych co do przyszłości przejścia wzdłuż Stawu Browarnego.

Pozdrawiam

Dagmara Nickiel

Prezes Zarządu.