Plan zagospodarowania ulicy Majakowskiego

Dnia 17.09.2015 odbył‚o się™ spotkanie w sp55 dotyczą…ce Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenu przy ulicy – Kobylepole i  Majakowskiego . Sprawa dotyczy zabudowy oraz ew. placu zabaw dla dzieci. Były poruszane również inne sprawy – min. schroniska dla zwierząt.

2015.10.083 2015.10.081

 

PROTOKÓŁ z zebrania z mieszkańcami 17.09.15 prot 2 strona