Prace na Cmentarzu przy ul Leśnej

Koniec roku nie przeszkadza w kontynuowaniu zaplanowanych na ten rok prac na cmentarzu przy ulicy Leśnej na naszym Osiedlu AZK ! Z funduszy Rady Osiedla AZK przeznaczonych na ten cel, zostały wykonane już utwardzone ścieżki, trwają prace przy montażu parkanu wokół cmentarza oraz kamiennego cokołu wokół krzyża ! Zostanie wykonana również brama i uliczka wejściowa. Cmentarz jednak nie stracił swego dotychczasowego leśnego architektonicznego charakteru !