Schronisko dla zwierząt – po spotkaniu w MPU

13 stycznia br. przedstawiciele Rady Osiedla uczestniczyli w spotkaniu w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, dotyczącym planowanej budowy schroniska dla zwierząt przy ul. Kobylepole. Projektanci przedstawili przedstawili wyniki różnych badań i analiz, z których wynika, że planowana lokalizacja jest optymalną dla tej inwestycji. Zapewnili także, że na tym terenie nie powstanie spalarnia zwłok zwierzęcych.
Przedstawiciele Rady Osiedla zwrócili uwagę na następujące problemy:
• duże natężenie ruchu na ul. Kobylepole jeszcze zwiększy się po otwarciu schroniska, ponadto stan techniczny tej ulicy jest niezadowalający;
• brak odpowiedniego zabezpieczenia wodociągowo-kanalizacyjnego oznacza konieczność budowania przy schronisku szamba, co wiąże się z ryzykiem zanieczyszczenia wód gruntowych;
• schronisko ma przyjmować zwierzęta nie tylko z Poznania, ale także z niektórych podpoznańskich gmin;
• według projektu nie została zachowana wymagana odległość od zabudowań mieszkalnych (konkretnie budynku Monaru).
Zainteresowanych mieszkańców zachęcamy do zapoznania się ze sprawozdaniem ze spotkania sporządzonym przez panią radną Hannę Grobelną oraz z prezentacją przygotowaną przez MPU.