Spotkanie robocze w ZDM

10 lutego przedstawiciele Rady Osiedla – Krzysztof Bartosiak, Mieczysław Wachowiak, Dionizy Radojewski i Hanna Grobelna – uczestniczyli w roboczym spotkaniu w Zarządzie Dróg Miejskich.
ZDM reprezentowali: wicedyrektor Ireneusz Woźny, naczelnik Maciej Hejman, inspektor utrzymania dróg Mariusz Krzos. Obecni byli również dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej Ziemowit Borowczak oraz dyrektor Usług Komunalnych Maciej Dźwig.
Z tym ostatnim omawialiśmy plan inwestycyjny osiedla. Podczas spotkania zajęto się również kwestią wiaduktów w ciągu ul. Kobylepole, a właściwie jezdni pod nimi. Jest szansa, by powstała wreszcie możliwość budowy odwodnienia (obecnie brak w tym miejscu instalacji deszczowej, co powoduje w czasie ulewny brak przejezdności powyższych.
Sporządzono wiążący protokół ze spotkania, który niebawem pojawi się na stronie internetowej.

 

zdm1

zdm2

zdm3