„Trzymaj ciepło” 2022/2023

XIV edycja akcji bezpłatnych badań kamerą termowizyjną
„Trzymaj ciepło” 2022/2023
Rozpoczyna się przyjmowanie zgłoszeń udziału w XIV edycji akcji bezpłatnych
badań kamerą termowizyjną „Trzymaj ciepło”. Akcja organizowana jest od 2009 roku
przez Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania. Zgłoszenia
będą przyjmowane od 25 listopada 2022 od godziny 11.00. W tegorocznej edycji akcji
przebadanych zostanie 380 domów jednorodzinnych z terenu całego Poznania oraz 10
kamienic z centrum miasta, Wildy, Łazarza i Jeżyc.
25 listopada 2022 na stronie internetowej www.trzymajcieplo.pl pojawi się
specjalny formularz rejestracyjny. Przy zgłoszeniu budynku należy podać: swoje imię i
nazwisko, adres budynku, swój adres mailowy oraz numer telefonu kontaktowego.
Podobnie, jak w ubiegłym roku, w ramach akcji przebadanych zostanie 380 domów
jednorodzinnych z terenu całego miasta oraz 10 kamienic z centrum Poznania, Wildy,
Jeżyc i Łazarza. Jeżeli tylko pogoda na to pozwoli, to pierwsze badania zostaną
przeprowadzone w ostatnich dniach listopada 2022. Akcja będzie prowadzona do
pierwszych dni marca 2023.
Badania prowadzone są w dni robocze, w godzinach 17-21. Do przeprowadzenia
badań konieczne są odpowiednie warunki atmosferyczne: brak opadów deszczu lub
śniegu, a temperatura na zewnątrz budynku nie powinna przekraczać +3 stopni Celsjusza.
Z każdego badania termowizyjnego mieszkańcy otrzymują drogą elektroniczną
raport ze wszystkimi zdjęciami i krótkim komentarzem fachowca. Dzięki takim raportom
mieszkańcy dowiedzą się, w jakich miejscach ich budynki tracą najwięcej ciepła. Utrata
ciepła poprzez np. nieszczelne okna lub źle ocieploną ścianę budynku to nie tylko
pogorszenie komfortu życia, ale przede wszystkim realne straty finansowe.Pierwsza edycja akcji „Trzymaj ciepło” rozpoczęła się na przełomie 2009 i 2010
roku. Od początku akcji cieszy się olbrzymim zainteresowaniem wśród mieszkańców
Poznania. Do tej pory, w dwunastu edycjach akcji, wykonano ponad 6 tysięcy pomiarów
domów jednorodzinnych oraz przebadano 250 kamienic.