Wycinka drzew Zieliniec II

Informujmy,  że w pobliżu działek osiedle Zieliniec II na przełomie stycznia i lutego będzie  prowadzona wycinka drzew tj. głównie brzóz i czeremchy amerykańskiej, drzewa te są porażone hubą i zamierają ze względu na swój wiek obecnie mają 74 lat. Brzozy to gatunek krótkowieczny.

Powierzchnia wycinki to 2,03 hektara, która została podzielona 4 gniazda po około 0,50 ha każde.

Na miejsce wyciętych drzew wiosną tego roku posadzone młode sadzonki  lipy drobnolistnej-4550 szt. ,buka – 4550 szt. , dębu 4400 szt. oraz od strony działek 160 szt. róży pomarszczonej  aby oddalić rozwijające się w przyszłości drzewa od granicy działek.

Ireneusz Kamiński

Leśniczy leśnictw Zieliniec i Antoninek