Wyjazdy emerytów

W dniach 17 i 19 września Rada Osiedla zorganizowała dwa wyjazdy pielgrzymkowe dla emerytów i rencistów z naszego osiedla do Sanktuarium ” Matki Bożej Licheńskiej – Bolesnej Królowej Polski ” w Licheniu.
17 września wyjechała grupa emerytów i rencistów z Antoninka i Zielińca, natomiast 19 września wyjechała grupa z Kobylepola.
W wyjazdach uczestniczyło ogółem 120 osób.
Po mszy św. i osobistym czasie wolnym na zwiedzanie Sanktuarium, wszystkich uczestników podjęto wykwintnym obiadem w tutejszym Domu Pielgrzyma „Betlejem „.
O zapotrzebowaniu na tego typu wyjazdy może świadczyć fakt, iż na listy rezerwowe było zapisanych kilkadziesiąt osób.
Uczestnicy nie kryli olbrzymiej radości, że mogli tak wspaniale i w takim miejscu spędzić czas ze swoimi sąsiadami i prosili nas o kontynuacje tego typu wyjazdów.
Jeszcze raz wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy i zapewniamy, że Rada Osiedla w następnych latach będzie nadal organizowała wspólne nasze wyjazdy, gdyż emeryci i renciści oraz dzieci są grupami mieszkańców zasługującymi na szczególe traktowanie.

Mieczysław Wachowiak
Przewodniczący
RO AZK