Życzenia

Z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej

Życzymy takich myśli i marzeń,

Które dają się urzeczywistnić,

Pięknych i szlachetnych pomysłów,

Które podszeptuje serce,

Cierpliwości i wytrwałości,

Aby służba dzieciom,

Tym posłusznym i tym niepokornym,

Zrodziła wiele cennych owoców.

 

Najlepsze życzenia składa

Rada Osiedla

Antoninek – Zieliniec – Kobylepole